De basis is vertrouwen

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

 1. STAEL Process Recruitment B.V. (STAEL) neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft jou een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is STAEL een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 1. Voor- en achternaam
 2. Bedrijfsnaam
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact.
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 1. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
 2. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@staelrecruitment.nl Wij zullen deze informatie verwijderen.

4. Waarom we gegevens nodig hebben

 1. Jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 2. Jou desgevraagd informatie toe te sturen;
 3. Jou onze nieuwsbrief te kunnen toesturen en tot slot;
 4. Analyseert STAEL jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

5. Hoe lang we gegevens bewaren

 1. STAEL zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: 1 jaar na het laatste contact.
 2. In het geval van een inschrijving bij een van de STAEL bedrijven teneinde een bemiddeling tot stand te brengen zal STAEL ieder jaar expliciet om goedkeuring vragen.

6. Delen met anderen

 1. STAEL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 2. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. STAEL blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om Google voor webstatistieken.

7. In kaart brengen websitebezoek

 1. STAEL gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

8. Google Analytics

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe je als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 3. STAEL heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 4. STAEL heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@staelrecruitment.nl te sturen. Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. STAEL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 2. Wanneer je jouw gegevens wilt doorgeven naar een andere partij kan STAEL dit gemakkelijk voor je realiseren. Doorloop dan de boven beschreven stappen.

Je kunt ons ook bereiken via: info@staelrecruitment.nl | 06 – 5700 7793 | Dr. Nolenslaan 157 |  6136 GM  | Sittard

10. Beveiliging

 1. STAEL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@staelrecruitment.nl
 2. Indien je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement STAEL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 05/06/2018